Meteorologie a varovné systémy

Voda, vítr, zemětřesení, radiace. Stále častěji jsme svědky živelných přírodních katastrof. Dostatečné množství měřících bodů a přenos jejich informací v reálném čase umožňuje včas varovat postižené oblasti a ochránit lidské životy.

Předpověď počasí, čistota ovzduší, možnost chemického znečištění, to jsou informace důležité pro každého. Z toho důvodu je pro všechny měřící a varovné systémy vyžadována on-line komunikace.


obr

Hlavní aplikační příklady

  • přenos dat z meteorologických čidel
  • měření čistoty ovzduší
  • protipovodňové systémy, varovné informační systémy obcí, průmyslových podniků
  • sledování sopek, předvídání zemětřesení a dalších přírodních katastrof
  • detekční systémy úniků plynu, radiace

Vybrané reference

ENVITECH Bohemia - EDGE komunikace pro stanice automatického imisního monitoringu ČR

Sledování sopečné aktivity - Island, 3G a EDGE komunikace

Meteorologie a seismologie - Řecko, Kyrgyzstán, Itálie (3G, EDGE)

DIAMO s.p. - GPRS monitorování úniků metanu v opuštěných dolech

RWE Gas Storage - radiová síť pro přenos seismologických informací v okolí podzemních zásobníků plynu

Povodí Odry, státní podnik - radiová síť pro přenos dat ze srážkoměrných stanic, limnigrafů a přehrad do řídícího centra

Případové studie

Iceland volcano monitoring
Novinky

Letošní Hannover Messe se velmi rychle blíží. Podrobnosti a volné vstupenky naleznete zde.

Přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních, osobní pohodu do roku příštího a v neposlední řadě i pracovní úspěchy. ... více

Nový Firmware v3.0.9 pro naše routery je ke stažení v sekci download u jednotlivých produktů jako obvykle.

V minulých dnech společnost Bellequip představila produktovou řadu v2 routerů na veletrhu Smart Automation v Rakousku. Detaily naleznete zde.

všechny novinky >>